Krój pisma „Urwis” 

„Urwis” jest tytułowym krojem pisma, który był przedmiotem mojej pracy licencjackiej. Font powstał dzięki inspiracji toruńskim szyldem nieistniejącego już sklepu „Dom Dziecka”, przywołujący wyglądem okres PRL-u. Redukcja połączeń charakterystycznych dla pisanek z pozostawionym pochyleniem sprawiła, że krój zachował swój oryginalny charakter. Efektem długotrwałej pracy są dwie odmiany kroju. Podstawową formę stanowi odmiana Italic, natomiast wersja Regular powstała w wyniku rozwinięcia projektu.