KING BEER

Znak został stworzony przy użyciu wałka oraz farby malarskiej, co nawiązuje do rzemieślniczej produkcji piwa. Kolorystyka, którą zastosowałem w projekcie podkreśla wyjątkowe pochodzenie produktu. Etykieta z czarnego papieru ekologicznego zawierającego w sobie drobne zanieczyszczenia utożsamia się z kraftową marką piwa.